Địa chỉ : Số 31 Quang Trung - Thái Bình  Điện thoại : 0916.096.069